مي تواند به راه و انديشه هاي مصدق وفادار ماند. چنين باد! ? - متن کامل شده سخنراني مهندس هوشنگ کردستاني در کنگره جبهه ملي خارج کشور در استکهلم - سوئد. اعجاز امام زمان: نقل از آيت الله مشکيني به گـزارش ايرنا، آيت الله مشگيني رئيس مجلس خبـرگان نظام بامضاء فهرست نمايندگان مجلس هفتم اسلامي توسط امام غايب اشـاره کرد و گفت چون انتخابات مجلس هفتم اسلامي بـا شکوه برگـزار شده است و افـراد ظاهرالصلاح به مجلس راه يـافتند آن حضرت - يعني امام زمان- فهرست آنان را امضاء کـرده اند. آيت الله توضيح نداد که فهرست توسط چه کسي و در کجا به حضور امام ارائه شده است. افاضات ايشان انسان را ياد مطالبي که در کتاب رستم التواريخ تأليف محمد هاشم آصف- رستم الحکما آمده است مي اندازد. کتاب رستم التواريخ، تأليف محمد هاشم آصف (رستم الحکما)، تصحيح و حاشيه نويسي محمد مشيري، چاپ دوم، اميرکبير، سال 1352، صفحه 98 و 99. امور خرصالحي و زاهدي چنان بالا گرفت و امور عقليه و کارهاي موافق حکمت و تدبير در امور نيست و نابود گرديد. ديباچه بعضي از مؤلفات جناب علامه العلمائي آخوند « محمد باقر» شيخ الاسلام شهير بمجلسي را چون سلطان جمشيد نشان (شاه سلطان حسين صفوي) و اتباعش خواندند که آن جنت آرامگاهي بدلايل و براهين آيات قرآني، حکمهاي صريح نموده که سلسلة جليلة ملوک صفويه، نسلاً بعد نسل بيشک بظهور جناب قائم آل محمد خواهد رسيد، از اين احکام، قوي دل شدند و تکيه بر اين قول نمودند و سررشته مملکت مداري را از دست رها نمودند ... و طرق متعددة فتنه و ُسبل معدوده (راههاي متعدد) فساد و ابواب افراط و تفريط در امور و ظلم بصورت عدل بر روي جهانيان گشودند و در ميان خلايق، هرج و مرجي زياده از حد تقرير و تحرير روي داد. § بيانيه سازمان دانشجويان جبهه ملي ايران 18 تيرماه گرامي باد نيمه تيرماه است. مجلس پنجم شوراي اسلامي که اکثريت آن در اختيار هواداران انحصارطلبان واپس گرايان است. در واپسين ماه هاي زندگي خود طرحي را بعنوان قانون مطبوعات در دستور کار خود قرار مي دهد که در آن نحوه دست و پا بستن به مهميز کشيدن مطبوعات نيمه آزادي را که پس از خرداد 76 پا به صحنه ظهور گذاشته بودند، بخوبي پيش بيني کرده است. روزنامه سلام با ارائه يک مدرک تيتر مي زند که طرح قانون مطبوعات در اصل از سوي سعيد امامي، مجري قتل هاي زنجيره اي نفرت انگيز، طراحي شده است. به دنبال انتشار اين خبر، روزنامه سلام توقيف مي شود. شب هيجدهم تيرماه دانشجويان دانشگاه تهران اين پيش آهنگان آزاديخواهي و استقلال طلبي ملت ايران، بعنوان اعتراض به طرح چنين قانوني براي مطبوعات در مجلس و همچنين اعتراض به توقيف روزنامه سلام، تظاهرات و راه پيمايي آرامي را در کوي دانشگاه آغاز مي کنند. اين تظاهرات با هجوم مغول گونه نيروهاي لباس شخصي تحت حمايت و همکاري و همياري نيروهاي پليس به آتش و خون کشيده مي شود. در آن روز شوم، نيروهاي مهاجم به کوي دانشگاه، اثاثيه دانشجويان و در برخي از موارد خود آنان را از طبقات دوم و سوم به پايين پرتاب کردند. کتابها، تخت خواب ها، ميز و صندلي و وسايل شخصي دانشجويان تخريب و به آتش کشيده شد. شمار زيادي از دانشجويان مضروب و مصدوم شدند. دانشجوي نفر اول کنکور، يک چشم خود را از دست داد و ده ها مورد شکستگي و نقص عضو برجـا مـاند. ده هـا تن از دانشجويان بازداشت شـدنـد و زندانها از دانشجويان انباشته گشته برخي از آنان هنوز، پس از گذشت پنج سال در زندان بسر مي برند. دانشجوي معصوم و با غيرتي که فقط پيراهن خونين همکار خود را در جلو دوربين يک خبرنگار مي گيرد، به همين جرم ابتدا به اعدام و سپس در مراحل بعدي به 15 سال زندان محکوم مي شود. دريغ و درد که در خرداد 1382 نيز که دانشجويان براي بزرگذاشت سالروز 18 تير آماده مي شدند، با حمله به خوابگاه طرشت دانشجويان دانـشگاه علامه طباطبائي، مـاجراي اسف انـگيز 18 تير دوباره تکرار مي شود. در همين روزهاي اخير نيز فشارهاي بقيه در ص 5

انديشه هاي مصدق کدامند؟ بقيه از ص 3

اقتصادي و اقتدار حکومت قانون نمي تواند به فقر و عقب ماندگي نقطه پايان گذارد و در مسير پيشرفت و ترقي قرار گيرد و با کاروان تمدن جهان همراه و همگام شود. مصدق معتقد به اقتصاد بدون نفت بود و اعتقاد داشت که چرخهاي اقتصاد کشور، بايد بدون وابستگي به درآمد نفت بچرخد تا بيگانگان نتوانند با تحريم فروش نفت اقتصاد ايران را فلج کرده و خواستهاي نامشروع خود را تحميل نمايند و بدين ترتيب باستقلال کشور لطمه وارد آورند، او اتکاء اقتصادي کشور را تنها به درآمد حاصل از فروش نفت فاجعه آميز مي دانست، چيزي که امروز به عنوان کشورهاي تک محصولي معروف گرديده و نشان داده است که کشورهاي متکي به توليد فروش تنها يک يا دو فرآورده همواره نيازمند به خارجي بوده و در برابر پايين آمدن قيمت ها آسيب پذيرند. او معتقد بود از درآمد نفت و ساير معادن کشور بايد براي افزايش توان توليدي کشور، ايجاد واحدهاي صنعتي، رفع بيکاري و بالا بردن ثروت ملي استفاده نمود. امروز که در اثر بيست و پنج سال تسلط حکومت جور و فساد، نابودي و کشتار، شيرازه امور کشور از هم گسسته شده و دولت به مفهوم واقعي آن در ايران وجود ندارد، انديشه هاي مصدق مي تواند راهنماي باارزشي براي نسل جوان و به ويژه پيروان راه او باشد. براي رهايي از شرايط دردناک کنوني، حضور مردم در صحنه پيکار آزاديخواهانه لازم و ضروري است که تنها در سايه ائتلاف حول محور خواستهاي مشترک امکان پذير است. در نجات ايران، از شرايط مرگبار کنوني، همه مردم بايد سهيم باشند، همانگونه که در سازندگي ايران فردا نيز همه بايد شرکت داشته باشند. تنها راه پديد آمدن اين همبستگي ملي، تشکل حول آرمانهاي تاريخي است. امروز شعارهاي آزادي، مردم سالاري و جدايي دين از حکومت مي تواند عامل بزرگ پيدايش اين همبستگي ملي گردد. تاريخ نشان داده است که هيچ خودکامه و ستمگري نمي تواند مدت زيادي در برابر فشار خواست و اراده مداوم مردم تاب آورد و دير يا زود از ميان برداشته مي شود. شکل گيري و پيدايش همبستگي ملي، سردمداران جمهموري اسلامي را ناگزير به ترک قدرت و واگذاري آن به ملت خواهد ساخت. بهترين و کم خطرترين راه اين جا بجايي در شرايط حساس کنوني ايران و منطقه برگزاري يک همه پرسي براي تعيين سرنوشت آينده کشور است. با اعتقاد به آگاهي و اراده ملي و با وفاداري به ارزش و آزادي مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود است که